1. Hafta: Sığmazam (3. Aşkın Yolculuğu)

Sharing is caring!

Heyecanlıyım. 52 haftalık bir yolculuğa çıkıyorum, tam da Sığmazam’ın davetiyle. Buyrun anlatayım.

Karantina günlerinde kendim için alan tuttum. Yaslar, üzüntüler geldi, şükürler olsun şahit olup kalabildim. Karanlık dehlizlerin en dibinde olduğum bir gecenin sabahına 3 farklı kişiden 3 mesaj aldım. Mesajı aldığım an bildim, kendileri bilmeselerde bu mesajı atan kişilerin bana meleklik yaptığını. Hayat bana, ey Gül Ayşe, seni görüyoruz ve gözetiyoruz diyordu.

Sığmazam benim için neden önemliydi?

Mesajlardan birinde Sığmazam’ın sözleri yazıyordu. Pandemik başlamadan önce yeni bir aşkın yolculuğuna başlamaya niyet ediyordum ve Sığmazam oradaki ilk ilahiydi. Mesajı gönderen kişinin bundan haberi yok ama olsun ben mesajı aldım. Tüm gün Sığmazam yankılandı içimde. O günün akşamı, Aşkımdan secde ediyordum ve o gün karar verdim yolculuğa tekrar çıkmam için bir mesaj olduğuna tüm bunların.

Yavaş yavaş Sığmazam’ın gönlüme yeni bir bestesi düştü, söyledikçe Nesimi’nin sözlerini şifalandım. Yeni bir web sitesi hazırladım, 52 haftalık yolculuğa çıkabileceğime kendimi inandırdım. Sonra başka bir arkadaşımdan yine Sığmazam’ın sözleri gelince, dedim yok artık, hayat bana diyor ki YOLA ÇIK GÜL AYŞE, YOL AÇIK.

İşte böyle a dostlar, ben yola çıkıyorum, hayırlısı diyerek. Anadolu’daki türkülerle ve ilahilerle gönlümü yumuşatmaya devam. Ne şanslıyız sahi, ne çok sır saklı tüm o sözlerde.

Buyrun o zaman, davet hep aynı, An’da kalmaya, dinlemeye ve sesle eşlik etmeye.

Seyyid Nesimi’nin ruhu şad olsun.

Ses kaydını buradan dinleyebilirsiniz.

İlahinin sözleri de aşağıda

Bende sığar iki cihân ben bu cihâna sığmazam
Cevher-i lâmekân benim kevn ü mekâna sığmazam

(İki cihan (dünya ve ahiret) benim içime sığar, ancak ben bu dünyaya sığmam. Mekansızlık cevheri bende, ben bu aleme sığmam.)

Kevn ü mekândır âyetim zâta gider bidâyetim
Sen bu nişân ile beni bil ki nişâne sığmazam

(Bütün varlıklar ve mekan benim delilimdir. Başlangıcım varlık sahibi olan Zat’la başlar. Sen beni bu işaretle tanı, ama bil ki ben bu işarete de sığmam.)

Kimse gümân ü zann ile olmadı Hakk ile biliş
Hakkı bilen bilir ki ben zann ü gümâna sığmazam

(Hiç kimse zanla, kuşkuyla Hakk’ı bilenlerden olmadı. Hakk’ı bilen bilir ki, ben zanna ve kuşkuya da sığmam.)

Sûrete bak vü ma’nîyi sûret içinde tanı kim
Cism ile cân benim velî cism ile câna sığmazam

(Dış görünüşe bakıp bu dış görünüş içinde gerçek manayı, iç görünüşü tanı. Çünkü beden de, ruh da benim. Ancak ben ruha da, bedene de sığmam.)

Genc-i nihân benim ben uş ayn-ı ayân benim ben uş
Gevher-i kân benim ben uş bahr ile kâna sığmazam

(İşte gizli hazine benim. Görünenin aynısı işte benim. Bu hazine kaynağının incisi de işte benim. Ancak ben ne denize, ne de kaynağa sığmam.)

Arş ile ferş ü kâf ü nûn bende bulundu cümle çün
Kes sözünü uzatma kim şerh u beyâna sığmazam

(Yeryüzü ile gökyüzü ve “kâf” ile “nun” gibi bütün herşey bende bulunduğu için, ey bana akıl vermeye kalkışan kişi sesini kes. Çünkü ben, sözlere ve açıklamalara sığmam.)

Cân ile hem cihân benim dehr ile hem zamân benim
Gör bu latifeyi ki ben dehr ü zamâna sığmazam

(Ruhla aynı cihanı paylaşan, âlemle aynı zamanı yaşayan benim. Ancak şu hoşluğa bak ki, ben ne bu âleme, ne de bu zamana sığarım.)

Encüm ile felek benim vahy ile melek benim
Çek dilini vü epsem ol ben bu lisâna sığmazam

(Yıldızlarla felek benim. Vahiy de, melek de benim. Dilini tut ve konuşma, çünkü ben bu dile de sığmam.)

Zerre benim güneş benim çâr ile penc ü şeş benim
Sûreti gör beyân ile çünkü beyâna sığmazam

(En küçük varlık da, güneş de benim. Dört (dört unsur: toprak, su, rüzgâr, ateş), beş (beş duyu) ile altı (altı yön: sağ, sol, ön, arka, üst, alt) da benim. Sözle anlatılan görünüşü gör, ancak ben anlatılana da sığmam.)

Zât ileyim sıfât ile Kadr ileyim Berât ile
Gül-şekerim nebât ile piste-dehâna sığmazam

(Sıfatımdan dolayı Zât ile birlikteyim, Berat’ım, imtiyazım nedeniyle Kadr içindeyim, itibardayım. Şeker kamışı sayesinde gül tatlısıyım. Kapalı ağızlara sığmam.)

Tîr benim kemân benim pîr benim civân benim
Devlet-i câvidan benim îne vü âna sığmazam

(Ok benim, yay benim, yaşlı benim, genç benim, sonsuz devlet benim,
mekana ve zamana sığmam.)

Yer ü gökü düzen benim geri dönüp bozan benim
Cümle yazı yazan benim ben bu dîvâna sığmazam

(Yerle göğü düzenleyen benim, sonra dönüp bozan benim bütün yazıları yazan benim, ben bu divâna sığmam.)

Nâra yanan şecer benim çarha çıkar hacer benim
Gör bu odun zebânesin ben bu zebâne sığmazam

(Ateşten yanan ağaç benim, göğe çıkan taş benim. Bu ateşin alevini gör. Ben bu lügate sığmam.)

Gerçi bugün Nesîmîyim Hâşîmîyim Kureyşîyim
Bundan uludur âyetim âyet ü şâna sığmazam

(Gerçi bugün Nesimîyim, Hâşîmîyim Kureyşîyim ama menzilim bundan büyüktür, ben menzile ve şâna sığmam.)

Bende sığar iki cihân ben bu cihâna sığmazam
Cevher-i lâmekân benim kevn ü mekâna sığmazam

(İki cihan (dünya ve ahiret) benim içime sığar, ancak ben bu dünyaya sığmam. Mekansızlık cevheri bende, ben bu aleme sığmam.)

Söz: Seyyid Nesimi
Müzik: Aşık Gül Ayşe

Leave a comment